Dinh Dưỡng

​Nói về ăn uống, chúng ta xem nó như là một trải nghiệm. Nhưng nếu chúng ta có một chút kiến thức tốt hơn về dinh dưỡng thì chúng ta có thể thúc đẩy việc trải nghiệm ăn uống và sức khoẻ hỗ trợ cho nhau. 

​Dưới đây là những kiến thức dinh dưỡng mà mình nghĩ sẽ rất hữu ích cho mọi người. Nó có thể là những thông tin mới hoặc là những thứ mà mọi người đã biết nhưng lại không nhớ hoặc bỏ qua tầm quan trọng của nó. 

Hãy cùng Nu tìm hiểu thêm nhé